Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) trao tặng trường Đại học Lâm nghiệp bộ tài liệu kỹ thuật dự án

Chiều 21/10/2015, tại Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp, đại diện tổ chức Phát triển Hà Lan (Netherlands Development Organisation - SNV) đã trao tặng trường Đại học Lâm nghiệp bộ tài liệu kỹ thuật tiếng Việt và tiếng Anh của các dự án mà SNV đã thực hiện ở Việt Nam.

Giới thiệu về Thư viện

Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp được hình thành năm 1964, là đơn vị hoạt động thông tin tư liệu chuyên ngành nằm trong hệ thống thư viện các trường đại học.

Xem tiếp

Tin mới

mẫu văn bản

    Xem thêm...

    Cổng đơn vị

    Liên kết